Mengenal peraturan bermain bandar poker

Lintaspoker.com -Peraturan permainan poker adalah pengetahuan yang harus diketahui oleh pemainnya. Sehingga sudah tidak bingung lagi dengan pelbagai langkah, yang akan dilakukan selama mengikuti permainannya. Secara umum peraturan permainannya adalah mudah difahami. Dengan begitu, bagi yang baru mengenal permainan ini pun tidak butuh waktu lama guna mencernanya. Nah, bagaimanakah peraturan permainan bandar poker yang sebenarnya?

Peraturan Pembahagian Kad Poker

Permainan ini akan diwarnai dengan pasang taruhan. Selama permainan masih berlangsung, setiap pemain boleh meningkatkan besaran wang pertaruhan. Pada awalnya player poker akan memperoleh dua kad. Para player kemudian boleh pasang taruhan atau bet guna meneruskan permainannya. Bahkan kalau sudah tidak mampu meneruskan permaiannya, maka boleh menutup kad itu. Sebagai pernyataan kalau dia berhenti bermain.

Lalu para player poker lain yang masih bertahan akan diberikan kad ketiga, yang diletakkan di meja poker dengan kedudukan terbuka. Mereka pun diberikan hak guna memasang taruhan lagi, dan boleh juga menyatakan berhenti dari permainan tersebut.

Seterusnya bagi yang tetap bertahan akan diberikan lagi kad ke empat. Para pemain pun boleh menyatakan untuk meneruskan permainan dengan memasang taruhan lagi, dan dapat pula meminta untuk berhenti bermain. Seterusnya permainan bergulir dengan pembahagian kad yang paling akhir atau kad yang ke lima.

Menghafal Gabungan Kad Poker

Pada dasarnya setiap player poker akan saling berjuang mendapatkan lima kad dengan formasi terbagusnya. Kombinasi kad poker yang bagus adalah yang nilainya paling tinggi berbanding dengan para pemain poker lain. Jadi sangat penting bagi seluruh playernya, untuk paham di luar kepala urutan susunan kad poker. Mulai dari yang nilainya terkecil hingga yang paling besar.

Kerana untuk menang pada dasarnya adalah yang paling tinggi nilai kombinasi kad pokernya, maka pastikan anda sudah menghafal di luar kepala formasinya dengan benar. Baik nama formasinya maupun susunan kad itu. Pada awalnya mungkin masih kurang hapal, tapi lama kelamaan kalau sudah sering bermain, maka dengan sendirinya nama dan susunan kombinasi kad itu boleh dihafal.

Apa saja formasi kad poker yang terdiri atas lima kad itu? Inilah susunan bermula dari yang terbesar nilainya sampai dengan yang paling kecil nilainya. Urutanya bermula dari Royal Flush sebagai formasi yang tertinggi. Kemudian disusul oleh Straight Flush, Four of a Kind, Full House, lalu Flush, Straight, Three of a Kind, Two Pair, Two of a Kind atau One Pair, dan yang terakhir adlaah High Hand.

Sudah Mempunyai Akaun Pertaruhan

Nah, sangat sederhana bukan aturan main poker dalam talian? Pada intinya adalah pemain yang berjaya memegang formasi kad paling tinggi nilainya, maka dialah yang berhak sebagai pemenang. Kemudian kesemua wang pertaruhan menjadi haknya. Sedangkan kalau ada dua pemain dengan nilai kad yang sama, maka wang pertaruhan dibahagikan menjadi dua bahagian.

Sebelum anda bermain pokernya, maka harus sudah mempunyai akaun betting di sebuah laman judi poker. Proses pembukaan akaun mereka sangat mudah dan cepat. Tetapi pastikan kalau bandarnya sangat dipercayai.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *